Herunder kan du læse om nogle af mine mærkesager.

Min livsanskuelse kan sammenfattes i “Globalt udsyn, Socialt hensyn, Liberalt livssyn”. Det betyder konkret, at jeg ønsker at bo og se mine børn vokse op på et Frederiksberg, som favner verden, fastholder fælleskabet og frisætter den enkeltes potentiale.

 

  • Det er en grøn storby, som er på forkant med klima- og miljøløsninger og arbejder for at mindske bilos i børnehøjde.
  • Det er et Frederiksberg, som favner integration af nye medborgere med afsæt i både den enkeltes og samfundets behov, herunder det fælles behov for et inkluderende arbejdsmarked, hvor alle arbejder og bidrager efter evne, og hvor hverken problemer eller løsninger tabuiseres.
  • Det er et Frederiksberg, som går aktivt ind i kampen mod kvindehandel og understøtter den realistiske vision om et Danmark uden kvindehandel.
  • Det er et Frederiksberg, som sætter sig som mål at byens børn skal være den bedst uddannede generation nogensinde – uanset kulturel og økonomisk baggrund og..
  • Det er sidst men ikke mindst et Frederiksberg, som med en aktiv og ambitiøs erhvervs-, iværksætter- og turismepolitik skaber omsætning, jobs og puls, og sætter Frederiksberg på landskortet.

1) Frederiksberg – en grøn og klimavenlig badeby

Jeg vil kæmpe for en by, som går forrest, både når det gælder de nationale og globale klimamål, og når det gælder de grønne fingeraftryk i vores by, som kan sikre mindre bilos i børnehøjde og klimatilpassede løsninger, så vi undgår at navnlig Østfrederiksberg bliver “Nordens Venedig”, når de stadig flere skybrud rammer os. Frederiksberg bør således omfavne det ambitiøse forslag til en skybrudsløsning ved Skt. Jørgens Sø, som indebærer at man sænker vandstanden en smule og skaber bredere søbredder, som man indretter til parker og rekreative områder, der kan tåle at blive oversvømmet, hvis et skybrud rammer.

Læs mere om planerne og deltage i online underskriftsindsamlingen, og kommentér, del og like gerne min nye kampagnefilm ”Vand til knæene eller græs mellem tæerne?

2) Grav Bispeengbuen ned

Grav Bispeengbuen ned og sæt den bymæssige herlighedsværdi fri så vi får et stort rekreativt grønt bymiljø mellem Frederiksberg og Nørrebro. Bispeengbuen er en trafikal Berlinmur, en gene og en øjebæ for 1000-vis af Frederiksberg-borgere og vores naboer på Nørrebro. Når nu den smukke vision om at åbne hele Ladegårdsåen er miljøøkonomisk urealistisk, så lad os i det mindste få den næstbedste, økonomisk og miljømæssige bæredygtige løsning!

3) Frederiksberg – en inkluderende storby

Jeg vil kæmpe for en by i byen, hvor vi sætter integrationen højsædet, hæver ambitionsniveauet og løfter og bærer vores del af ansvaret for et inkluderende dansk fællesskab, hvor rettigheder, pligter og muligheder følges ad. Det indebærer, at vi bruger pengene klogt, tager fat og taler åbent om de integrationsproblemer, der vitterligt er. Men det indebærer også, at vi fastholder fokus på, at langt, langt størstedelen af unge mørke mænd (og kvinder) i Danmark passer deres studier og arbejde, betaler deres skat og forsøger, som alle andre, at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Vi ER faktisk mange mørke mænd, som er imod mørkemænd! Læs evt. mit stadig aktuelle debatindlæg “Muhammed og den ubetingede vigepligt“, hvis du vil vide præcis, hvor jeg står!

4) Frederiksberg – en bedre børneby

Jeg vil kæmpe for en by i byen, hvor vi udrydder fattigdom blandt børn og sikrer, at alle børn f.eks. har adgang til fritidsaktiviteter i kommunen uanset økonomisk formåen. Fattigdom kan være selvforskyldt, men er det langtfra altid. Blandt børn er den det aldrig! Derfor skal vi som en af verdens rigeste byer prioritere at afbøde de værste sociale og materielle følger af fattigdom blandt børn. Det er en investering i integration, sundhed og social mobilitet, som vi ikke har råd til at se bort fra. Alle børn skal have lige adgang til at udnytte deres evner og talent! Derfor skal vi lokalt have som mål at afbøde virkningerne af regeringens kontanthjælpsloft, som skubber tusindevis af børn ud i fattigdom.

5) De varme hænders Rejsefond

Inspireret af erfaringerne fra Skanderborg*, hvor en gruppe SOSU-assistenter på Plejecenter Dagmargården brugte deres egen ferie på at tage med de ældre på charterferie, skal Frederiksberg – evt. sammen med f.eks. FOA – tage initiativ til en rejsefond, som kan understøtte lignende lokale initiativer på Frederiksberg. Fonden skal bl.a. yde finansiel støtte til rejser, hvor varme hænder fra de traditionelle ”kalds-professioner” tager på ”livsglædeferier” i egen ferie i ind- og udland. Kommunen kunne f.eks. supplere 2 kr. indsamlet til fonden op med 1 krones kommunalt tilskud op til et nærmere bestemt loft og således sikre sig, at aktivitetsniveauet afspejler den private opbakning til fondens virke og målsætning. Læs mere om Skanderborg-modellen og de rejseglade plejehjemsbeboere her

6) Frederiksberg – en røgfri by

Rygning er en bombe under vores sundhed, og lunten er tændt! Andelen af voksne rygere er stigende, 40% af f.eks. erhvervsskolernes elever ryger, 9% af gravide danske kvinder ryger. I Sverige er tallet for rygende gravide under 1%. Rygning er den væsentligste enkeltfaktor med negativ betydning for vores sundhed. Af samme årsag, er det også her, hvor forebyggelse betaler sig bedst og skaber mest værdi og leveår for pengene. Derfor skal vi sende det signal, at vi vil gøre Frederiksberg til en røgfri by. og investere massivt i rygeforebyggelse og rygestop navnlig blandt unge på Frederiksberg.

7) Frederiksberg – en langt stærkere erhvervs- og uddannelsesby

”Vi skal forandre for at bevare” siger de Konservative ofte. Jeg synes, at ”vi skal forandre for at forbedre”! Derfor har jeg nedenfor en række konkrete forslag til hvordan vi med afsæt i netop Frederiksbergs styrke som Danmarks mest koncentrerede uddannelsesby og vores beliggenhed i Hovedstaden både kan forbedre og løfte vores egen by og spille ind med ideer, som skaber værdi for turisme, studiemiljø og erhvervsliv uden for ”bymurene”.  Et konkret eksempel på hvilke type initiativer og ildsjæle, som jeg ønsker at bakke op om og skubbe frem som eksempel på fremtidens Frederiksberg, er projekt ”Student & Innovation House” i den gamle politistation på Howitzvej.

8) Opret ”Hovedstadens Messefond”

Markedet for tiltrækning af internationale konferencer er enormt og voksende, men det er konkurrencen også! Det er ikke så mærkeligt, for store messer og konferencer for f.eks. læger, ingeniører, IT-folk og lignende med mange tusinde deltagere er en guldgrube for hele byen, som via deres hotelbookinger og indkøb skaber vækst og jobs i hele byen. Men konkurrencen er benhård, og oftest skal der investeres en mindre sum for at vinde kapløbet med Barcelona, Hamborg og de andre europæiske messecentre. Pt. er vi handicappede i forhold til flere af vores konkurrenter, som kan erlægge prisen for ”adgangsbilletten” uden tøven. Derfor skal vi have en konference-erhvervsfond, så vi kan tage kampen op og tiltrække de konferencer, som vores hovedstad fortjener!

9) Lærlingekortet

Studiekortet giver en lang række rabatter til studerende, som oftest er i forvejen privilegerede unge mennesker, som kan se frem til livsindkomster langt over gennemsnittet. Rabatterne omfatter alt lige fra Apple-produkter, tandlæge, restaurantbesøg, hår og briller. Senest har DBU-indført studenter-rabat på op til 40 % på billetter til fodboldlandskampe. Det er fair nok! Men hvorfor skal f.eks. håndværkerlærlinge ikke have samme muligheder? Jeg foreslår, at der indføres et lærlingekort, som giver lærlinge mulighed for at forfølge de samme rabatter.

10) Frederiksberg Have – en 2.0 turistattraktion

Augmented reality”, bedre kendt som Pokemon Go-teknologien, gør det muligt at upgrade Frederiksberg Have til en H.C. Andersen eventyrhave uden at ”tivolisere” havens fysiske udtryk. Med afsæt i f.eks. fysiske seværdigheder som Det kinesiske Tehus og søen og kanalerne kan man ved hjælp af augmented reality placere animerede H.C Andersen figurer, som på udvalgte sprog læser op af eventyr, som passer til den pågældende seværdighed.

Det kinesiske tehus kunne således eksempelvis danne fysisk ramme om en illustreret oplæsning af H.C. Andersens eventyr, ”Nattergalen”, mens et sted langs vandkanten tilsvarende kunne danne afsæt for eventyret ”Tommeliden”. Kun fantasien sætter grænser, og hvorfor ikke udnytte den nyeste teknologi, byens flotteste have og Danmarks mest berømte forfatter til at skabe en attraktion, som vil trække både udenbys og udenlandske turister ind i hjertet af Frederiksberg?

11) Frederiksberg i hovedstad uden kvindehandel

Jeg har som (ulønnet) bestyrelsesformand i Fonden Safe and Alive været en af NGO-frontfigurerne i kampen mod kvindehandel siden 2009. Intet land i verden har bedre forudsætninger for at udrydde fænomenet kvindehandel. I vores lille gennemregulerede samfund kan man ikke gemme sig, så det er blot et spørgsmål om prioritering. Det er måske nok et volumenmæssigt mindre problem, men det er et stort principielt problem, og vi kan løse det, hvis vi vil. Frederiksberg skal gå foran i hovedstaden, Hovedstaden skal gå foran i Danmark og Danmark skal gå foran i verden. Længere er den sådan set ikke! Frederiksberg skal derfor igen støtte op om det vigtige NGO-arbejde, som udføres i Hovedstaden (og nej, hvis jeg bliver valgt ind vil jeg selvfølgelig ikke kunne stemme for at bevillige penge til en organisation, som jeg selv sidder i)

12) Ligestilling uden feminisme

Vi mænd gider sjældent diskutere ligestilling med et feministisk afsæt. Det gider jeg heller ikke! En diskussion af ligestilling må foregå på neutral grund, hvis vi mænd skal involvere os. Personligt er jeg mest optaget af ligestilling i bunden og hvor folk er i krise. Kvindehandel (se separat afsnit) er det værste eksempel jeg kender på kønsbestemt undertrykkelse, men også ulighed i sundhed, mænds overdødelighed, enlige forsøgeres vilkår generelt, herunder fraskilte fædres rettigheder er for mig langt vigtigere ligestillingspolitiske spørgsmål end den elitefeministiske diskussion om antal kvinder i privatejede virksomheders bestyrelser, som fylder så meget i debatten for tiden. Lige løn for lige arbejde er for mig en selvfølge – også selv om vi muligvis ikke er helt i mål endnu. Og ja nogle af minde bedste chefer har været kvinder – den var til jer Dorthe Mikkelsen, Camilla Trustrup og Lykke Friis!