David Munis Zepernick – en radikal stemme for “Mennesker i Vækst!”

dmz-plakat-foer-photoshopwordcloud-300x256David Munis Zepernick og Margrethe Vestager

Det Radikale Venstre er et lille parti med en stor spændvidde . Ved det kommende kommunalvalg håber vi at blive lidt større! Både for os som parti, som samfund og som mennesker er bæredygtig vækst vejen frem. Derfor er mit valgslogan til KV2017 “Mennesker i vækst!”

Jeg er eksponent for den strømning i partiet, som også betoner vores særlige liberale arv, herunder ønsket om flere friheder og færre forbud. Mit værdipolitiske afsæt kan sammenfattes i sloganet “Globalt udsyn, Socialt hensyn, Liberalt livssyn” og mine mærkesager til kommunalvalget, som jeg vil præsentere her og uddybe og debattere på www.facebook.com/frederiksbergradikal, koncentrerer sig om (men begrænses ikke til) følgende temaer:

Forslag til skybrudsløsning ved Skt. Jørgens sø med høj herlighedsværdi

1) Frederiksberg – en grøn og klimavenlig by
Jeg vil kæmpe for en by, som går forrest, både når det gælder de nationale og globale klimamål, og når det gælder de grønne fingeraftryk i vores by, som kan sikrer mindre bilos i børnehøjde og klimatilpasset løsninger, så vi undgår at navnlig Østfrederiksberg bliver “Nordens Venedig”, når de stadig flere skybrud rammer os. Frederiksberg bør således omfavne det ambitiøse forslag til en skybrudsløsning ved Skt. Jørgens Sø, som indebærer at man sænker vandstanden en smule og skaber bredere søbredder, som man indretter til parker og rekreative områder, der kan tåle at blive oversvømmet, hvis et skybrud rammer. Læs mere om planerne her, hvor du også kan se, hvorfor Ladegårds-å projektet (desværre) IKKE er gangbart, hvis man skal have mest mulig skybrudssikring for pengene.

2) Frederiksberg – en inkluderende storby
Jeg vil kæmpe for en by i byen, hvor vi sætter integrationen højsædet, hæver ambitionsniveauet og løfter og bærer vores del af ansvaret for et inkluderende dansk fællesskab, hvor rettigheder, pligter og muligheder følges ad. Det indebærer, at vi bruger pengene klogt, tager fat og taler åbent om de integrationsproblemer, der vitterligt er. Men det indebærer også, at vi fastholder fokus på, at langt, langt størstedelen af unge mørke mænd (og kvinder) i Danmark passer deres studier og arbejde, betaler deres skat og forsøger, som alle andre, at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Vi ER faktisk mange mørke mænd, som er imod mørkemænd! Læs evt. mit stadig aktuelle debatindlæg “Muhammed og den ubetingede vigepligt“, hvis du vil vide præcis, hvor jeg står!

3) Frederiksberg – en bedre børneby
Jeg vil kæmpe for en by i byen, hvor vi udrydder fattigdom blandt børn og sikrer, at alle børn f.eks. har adgang til fritidsaktiviteter i kommunen uanset økonomisk formåen. Fattigdom kan være selvforskyldt, men er det langtfra altid. Blandt børn er den det aldrig! Derfor skal vi som en af verdens rigeste byer prioriterer at afbøde de værste sociale og materielle følger af fattigdom blandt børn. Det er en investering i integration, sundhed og social mobilitet, som vi ikke har råd til at se bort fra. Alle børn skal have lige adgang til at udnytte deres evner og talent! Derfor skal vi lokalt have som mål at afbøde virkningerne af regeringens kontanthjælpsloft, som skubber tusindevis af børn ud i fattigdom.

4) Frederiksberg – en langt stærkere erhvervs- og uddannelsesby
Jeg vil kæmpe for en by i byen, hvor vi realiserer vores potentiale som uddannelses-by (CBS, KU-SCIENCE & KU SUND, METROPOL, Niels Brock) , , understøtter et vidensbaseret iværksættermiljø inden for f.eks IT, Tech og life science OG sætter os det mål, at skabe et erhvervsklima, som bringer os i top 5 blandt landets kommuner (I dag er vi nr. 46!!). Læs bl.a. mit seneste indlæg “Få det europæiske Lægemiddelagentur til Frederiksberg” på facebook-siden til højre.

Frederiksberg skal, evt. sammen med 3F?, evne at tænke på tværs af uddannelses og erhvervsliv og være de første til at lancere ideen om ”Lærlingekortet” som en pendant til det nuværende studiekort? Så kan lærlinge få samme adgang til rabatter på alt lige fra Apple-produkter, tandlæge, restaurantbesøg, hår og briller, som de andre unge på byens universiteter og uddannelsesinstitutioner, som oftest i forvejen er privilegerede unge mennesker, som kan se frem til livsindkomster langt over gennemsnittet. Senest har  DBU-indført studenter-rabat på op til 40 % på billetter til fodboldlandskampe, men hvorfor skal den slags være forbeholdt mere akademisk orienterede unge?)
Frederiksberg skal tage initiativ til ” Hovedstadens erhvervsfond”, så vi kan byde ind på de store internationale konferencer for f.eks. læger, ingeniører, IT-folk og lignende med mange tusinde deltagere, som via deres hotelbookinger og indkøb skaber vækst og jobs i hele byen. De andre europæiske storbyer gør det allerede. Pt. er vi handicappede i forhold til flere af vores konkurrenter, som kan erlægge prisen for ”adgangsbilletten” uden tøven. Derfor ska vi have en konference-erhvervsfond, så vi kan tage kampen op og tiltrække de lukrative konferencer, som vores hovedstad og butiksliv fortjener!

5) Frederiksberg – en “radikal borgmesterby”
Jeg vil kæmpe for af Frederiksberg på sigt får en radikal borgmester! Det kræver væsentligt mere end de nuværende 2 pladser i kommunalbestyrelsen, og det kræver – formentlig – også en vis tålmodighed. Det kræver i hvert fald en lokal partiorganisation, som ikke bare er dygtig og dedikeret – det har vi – men også slagkraftig og i stand til at finansiere en kampagne, det skruer op for lyden på vores politiske budskaber. Derfor lover jeg, at 10 % af mit honorar, hvis jeg bliver valgt ind, vil gå til partikassen og arbejdet for vores fælles langsigtede mål. Jeg kalder det “partiende” inspireret af kirkens gamle tradiion.

– Læs mine debatindlæg og flere konkrete forslag til et endnu bedre Frederiksberg i et Danmark, hvor vi som mennesker kan vækste her.

Jeg er “rødere end de blå, grønnere end de røde og mindre blåøjet end Alternativet!

Se min første egenproducerede valgkampagne video her